Beleidsverklaring in Bierbeek: vaag en niet financieel afgetoetst

De gemeenteraad debatteerde op 31 januari over de beleidsverklaring van de meerderheid voor de volgende 6 jaar.

Open Bierbeek heeft dit afgekeurd omdat het uiterst vaag blijft en totaal niet financieel werd afgetoetst.

De meerderheid zal nu een gans jaar werken om haar goede voornemens te vertalen in het meerjarenbudget 2020-2025, maar verliest hiermee meteen een volledig jaar om aan het werk te gaan.

Het blijft bij vage voornemens.

Projectontwikkelaars moeten voortaan bouwen zoals de gemeente het wil. Dit is volgens Hans-Kristof CarĂªme absurd aangezien het gemeentebestuur altijd al verantwoordelijk is geweest voor de afgifte van de vergunningen. De gemeente beslist wat mag en wat niet mag. Belangrijker is dat het in Bierbeek ontbreekt aan een kader waarin duidelijk wordt aangegeven wat er allemaal mag en niet mag.

Diezelfde projectontwikkelaars gaan wonen betaalbaar maken. Logisch dat men van betaalbaar wonen een prioriteit wil maken, maar dat was de vorige legislatuur ook al het geval, terwijl wonen alleen maar duurder is geworden. In ieder geval wordt niet verduidelijkt hoe men de projectontwikkelaars zal dwingen in hun prijszetting.

Een groen bestuur wordt uiteraard geacht prioriteit te maken van het klimaat. Windmolens worden nu verwelkomd, maar op voldoende afstand van de woningen. Indien er geen voldoende afstand kan worden gegarandeerd, dan moeten de eigenaars schadevergoeding krijgen. Toch zwijgt de meerderheid wie die schadevergoeding zal betalen. De gemeente zelf (de belastingbetaler dus)? Of diegene die de windmolens bouwt? Wat dat laatste betreft, is de gemeente onbevoegd om een schadevergoeding op te leggen.

In het mobiliteitshoofdstuk komt de auto niet aan bod. Een betere doorstroming van het autoverkeer is absoluut geen doelstelling, terwijl het verkiezingsprogramma van Open Bierbeek op dat punt zeer concreet was. Men wil in Bierbeek niet inzetten op slimme technologie.

De intenties van deze meerderheid zijn dus een gemiste kans. Men is niet bereid om te innoveren.

CD&V en SP.a zijn de as van deze meerderheid voor een periode van 30 jaar. Ze zijn ingenomen met zichzelf en voelen zich stilaan onaantastbaar. Dat blijkt zeer goed uit hun beleidsverklaring waarin ze zich permitteren om vaag te blijven, zonder veel verantwoording. Aan Open Bierbeek om de klok te blijven luiden in het belang van alle Bierbekenaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *