I-Bierbeek Pro-actief Innovatief

iBierbeek gaat over meer betrokkenheid, meer engagement, betere interactie met onze burgers. Wij geloven in technologische innovaties om net dát te bereiken.

Het spreekrecht voor inwoners wordt zelden gebruikt en bij traditionele participatiemomenten, zoals infoavonden, blijkt er steeds hetzelfde publiek aanwezig te zijn. Bereiken we wel alle inwoners?

Hoog tijd om hiervoor een oplossing te zoeken. Die vinden we bv. in het aanbieden van een digitaal kanaal: een participatieplatform waarop iedere burger zijn mening kan posten, een opmerking of suggestie kan doorsturen of advies kan geven, op een moment dat het ieder best past.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit platform voor meer participatie en hogere betrokkenheid van onze burgers kan zorgen: heeft u geen zin of tijd om naar het gemeentehuis te gaan, bent u niet overtuigd dat er naar u geluisterd wordt in het gemeentehuis, dan is dit platform een zeer interessant medium om opnieuw betrokken te raken en uw stem te laten horen.

Open Bierbeek gelooft in technologische evolutie en ontwikkelingen en wij zijn ervan overtuigd dat dit u als burger alleen maar ten goede zal komen. Hiervoor kijken we vandaag o.a. naar de mogelijkheden in samenwerking met bedrijven die een online burgerparticipatie-platform aanbiedt.

Op communicatiegebied willen we een stevige brug slaan tussen het gemeentebestuur en de inwoners en de politiek weer dichter bij de mensen brengen.  De huidige communicatiekanalen mogen zeker blijven bestaan. Maar we merken ook op dat er nood is aan digitale innovatie op dit gebied. Daarom willen wij inzetten op het invoeren  van de gemeente app.  Dit is een app waarbij inwoners via hun smartphone of tablet op eenvoudige en snelle manier documenten kunnen aanvragen, overlast of pannes kunnen melden, op de hoogte kunnen gebracht worden van acties bij lokale handelaars, en op termijn zelfs bestellingen kunnen plaatsen bij de lokale handelaar. Ook communicatie rond openbare werken en de opvolging hiervan kan vlotter en beter.

Bepaalde processen kunnen geautomatiseerd worden om fouten te vermijden. Zelfs om zwerfvuil aan te pakken willen we technologie gebruiken en inzetten op Big Belly vuilbakken die op zonne-energie werken, afval samendrukken op optimaal van de ruimte gebruik te maken, en de ophaaldiensten laat weten wanneer hij moet leeg gemaakt worden.

Laten we ook onze oudere generatie niet vergeten in deze digitale evolutie en ze kansen geven om hierin mee te gaan. Dat willen we doen door hen te laten leren van generatiegenoten die al wat meer vertrouwd zijn met het gebruik van digitale oplossingen.

Denkt u hierover graag mee? Heeft u suggesties of vragen hierover? Neem dan zeker contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar uw standpunt!