Ondernemen

Open Bierbeek wil initiatiefnemer zijn, een beleid voeren dat duidelijk en omkaderend werkt voor de lokale ondernemers.

Bedrijventerrein

Daar waar de ons omringende gemeenten jaren geleden al investeerden in een lokaal bedrijventerrein, blijft Bierbeek achter. Ondertussen moet de Bierbeekse handelaar creatief zijn in zijn zoektocht naar een geschikte plek, die niet zonevreemd is.

Open Bierbeek wil constructief zoeken naar locaties en wijst het terrein van 3 ha aan tussen de Merenstraat en de Herpendalstraat, meteen aansluitend bij het bedrijventerrein van Haasrode.

Bovendien stellen we vast dat het parkeerprobleem in de commerciële dorpscentra aanhoudt. Gelukkig is er op initiatief van Open Bierbeek een stuk grond aangekocht dat dienst zal doen als parkeerruimte in Korbeek-Lo.

De (digitale) buurderij

Bierbeek telt heel wat lokale handelaren die heerlijke streekproducten aanbieden. Toch is het voor onze inwoners niet duidelijk welke handelaar welke producten aanbiedt, waar er lokale acties en evenementen zijn. Daarom willen we een platform dat lokale ondernemers en hun producten niet alleen met elkaar maar vooral met de klant verbindt. Ook een echte ontmoetings- en gemeenschapsplek willen we uitbouwen. Zo kunnen Bierbekenaren hun lokale handelaren en diens producten beter en gemakkelijker leren kennen en kopen.

Er zijn nog tal van andere toepassingen die bijzonder interessant zijn: platformen die toelaten om lokale ondernemers en landbouwers gecoördineerd in te zetten bij onderhoud van wegen, bij sneeuwruimen, opruimingswerken na een storm enzomeer. Wanneer een handelspand in Bierbeek (te) lang leeg staat, wil Open Bierbeek een win-win situatie creëren door lokale starters of bestaande bedrijven hierin een pop-up te laten organiseren.

Landbouw en lokale raden

Het verleden bewees al dat lokale raden (economie, landbouw, milieu) heel wat geëngageerde leden tellen. Open Bierbeek wil dat hun engagement veel meer omkaderd en gefaciliteerd wordt. Zo beschouwen we de landbouw- en milieuraad bij de ontwikkeling van landbouw- of natuurgebied als volwaardige partners naast de nationale landbouw- of natuurorganisaties. Samen kunnen de krijtlijnen getekend worden, voor de uitvoering willen we werken met de lokale besturen.

De sterkte van Bierbeek als landbouwgemeente ligt in de diversiteit van de landbouwbedrijven. Open Bierbeek wil alle vormen van landbouw ondersteunen. We zien immers geen heil in de versnippering van het landbouwgebied en vinden dat het bestuur doordacht moet omgaan met de invulling hiervan.