Onderwijs

Open Bierbeek staat voor innovatief en modern onderwijs dat zowel op pedagogisch als didactisch vlak het allerbeste biedt voor elk kind.

In onze snel veranderende wereld met steeds meer en nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen hebben we nood aan degelijk innovatief onderwijs waar samenwerken, kritisch denken en handelen, zelfsturing, probleemoplossend denken en nog zoveel meer vanzelfsprekend zijn.

Een gezamenlijke onderwijsvisie, een sterk financieel- en personeelsbeheer, participatie, interne en externe samenwerking, professionalisering,… zijn maar enkele van de vele belangrijke pijlers voor het beleidsvoerend vermogen van elke school, die kunnen bijdragen aan degelijk en sterk onderwijs. Het is aan de gemeente om als schoolbestuur van haar eigen school het basisonderwijs te versterken?

De school als ontmoetingsplek

We ijveren voor meer en betere samenwerking tussen de Bierbeekse scholen, met de lokale handelaren en ondernemers, met lokale verenigingen en andere externe partners die een meerwaarde kunnen zijn voor al onze scholen. Wij zien de school als ontmoetingsplek en gemeenschapsplek, waar burgers, buurtbewoners, lokale handelaren en ondernemers elkaar kunnen vinden en écht iets voor elkaar kunnen betekenen.

Er is heel wat onbenut potentieel op dit vlak, waarbij de ondersteuning en begeleiding van een gemeentebestuur een belangrijk gegeven is.

Er zijn heel wat schoolkinderen in Bierbeek die hun secundair onderwijs hopen te beginnen in een van de vele Leuvense scholen. Ook daar zoeken we de samenwerking op, in dit geval met het Leuvense stadsbestuur, om voor elk van onze kinderen een plaats te verzekeren in de school van hun keuze.

Sterk gemeentebestuur = sterk onderwijs

Excellent onderwijs op gemeentelijk niveau gaat over scholen die écht deel uit maken van de gemeenschap en er stevig in verankerd zijn, waar kinderen goed voorbereid worden op de toekomst, waar de leraar werkbaar werk heeft, het personeelsbeleid au sérieux genomen wordt en de professionaliseringsnoden van het gehele schoolteam gefaciliteerd en ondersteund worden. Het gaat over scholen waar ouders weer mogen vertrouwen op de expertise van de school, haar directeur en haar leraren. Dat alles ondersteund en begeleid door een sterk gemeentebestuur dat onderwijs hoog in het vaandel draagt!