Fusie

Familiebedrijven Mobiliteitsproblematiek

Een fusie met buurgemeenten is voor Open Bierbeek geen doel op zich, wel een middel tot een verhoogde efficiƫntie.

Voorlopig wordt er slechts onder kleinere gemeenten gesproken over fusie en wordt het initiatief aan de gemeenten zelf overgelaten. Toch is het mogelijk dat in de nabije toekomst vanuit de nationale politiek zal gevraagd worden om over een mogelijke fusie na te denken. Een fusie met buurgemeenten Boutersem en Lubbeek heeft vele voordelen t.o.v. een mogelijke samensmelting met Leuven.

  • Economisch. Welke aandacht gaan onze lokale familiebedrijven van een bestuur vanuit Leuven krijgen indien zijn moeten optornen tegen grote, vaak internationale firma’s zoals Interbrew, IMEC, de Boerenbond, enz?
  • Mobiliteit. De mobiliteitsproblematiek speelt zich af op regionale schaal. Het meeste verkeer komt vanuit het oosten via de E314, de E40 of de Tiensesteenweg om zich zo een weg te banen richting Haasrode, Leuven of Brussel. De gemeenten Lubbeek, Boutersem en Bierbeek hebben te maken met hetzelfde verkeer. Een fusie met Lubbeek en Boutersem zou het gemakkelijker maken om een goed, modern mobiliteitsbeleid uit te werken.
  • Landelijk en groen. De meeste inwoners van Bierbeek houden het graag landelijk en groen. Een fusie met Lubbeek en Boutersem kan verdere verstedelijking van de regio beletten. Samengaan met Leuven daarentegen legt dit probleem bij het stadhuis en biedt geen garantie voor het behoud van ons groen.